Osvetljenje prostora pomoću svetlosnih kupola

Osvetljenje prostora pomoću svetlosnih kupola i traka smanjuje troškove osvetljenja, a ujedno u poređenju s veštačkim izvorima svetlosti pozitivnije utiče na zdravlje i aktivnost korisnika prostora.
Svetlosne kupole izrađujemo u različitim bojama i oblicima. S obzirom na želje i potrebe naručioca izrađujemo jednoslojne, dvoslojne i troslojne, pri čemu svaki dodatni sloj osigurava manju propustljivost toplote (K-faktor).
Standardne boje su boja opala, prozirna i dimno smeđa, a moguće su i izvedbe svih transparentnih i zatvorenih nijansi boja Akripolove palete boja.

Svetlosne trake su slično kao i kupole namenjene štednji energije i rasveti prirodnom svetlošću. Svetlosne trake možemo po želji kontinuirano sastavljati i na taj način u prostor dovesti više svetlosti. Posebno su prikladne za ugradnju u industrijskim halama, u kojima je potrebna veća količina svetlosti.

Toplotna provodljivost W/m²K
Jednoslojna kupola ca 4,5
Dvoslojna kupola ca 2,7
Troslojna kupola ca 1,4
Svetlosna propustljivost
92% Jednoslojna kupola / prozirna
88% Jednoslojna kupola / opal
85% Dvoslojna kupola / prozirna - prozirna
80% Dvoslojna kupola / prozirna - opal
77% Dvoslojna kupola / opal - opal