Standardne dimenzije svetlosnih traka

Svetlosne trake proizvodimo u jednoslojnom, dvoslojnom i troslojnom obliku. Jednoslojne se češće upotrebljavaju za jednostavne nadstrešnice. Za izradu svetlosnih traka upotrebljavamo boju opala, prozirnu i dimno smeđu boju, a moguće su i izvedbe svih transparentnih i zatvorenih nijansi boje Akripolove palete boja.

Trake je moguće ugraditi uzduž slemena, preko slemena, na površini krovne ploče, a vrlo je jednostavna i ugradnja na ravne krovove. Traka je sastavljena od standardnih elemenata u međuprostoru i u većini slučajeva od dva konačna elementa. U slučaju da širina otvora u zgradi odgovara širini trake u tabeli dimenzija, dužina ugrađene trake može biti proizvoljna.