Liveni poliamidi - materijal "Ugradi i zaboravi"

NOVILON - livene poliamide proizvodimo u saradnji s poznatom britanskom kompanijom NYLONCHEM Ltd, koja je u zadnjih 25 godina stekla ugled kao jedan od vodećih proizvođača livenih poliamida u Velikoj Britaniji. U oštroj konkurenciji NYLACAST SYSTEMS Ltd ovakav uspeh je postigao zahvaljujući proizvodima najvišeg kvaliteta, kakvu svojim kupcima garantuje i AKRIPOL.

Materijal "Ugradi i zaboravi"
Ako se za bilo kojl materijal može reći: "Ugradi i zaboravi", to je zasigurno NOVILON-OILON.
S odgovornošću tvrdimo da je već pri uobičajnoj primeni izdržljivost livenih poliamida pet do deset puta veća nego izdržljivost njihovih metalnih prethodnika od livenog gvožđa, bronze, aluminijuma ili bakra. NOVILON-OILON izdrži čak pet do sedam puta duže od ostalih poliamida.

Proizvodnja gotovih mašinskih delova po narudžbini
Veliki deo NOVILONA izrađujemo prema želji i specifikaciji kupaca u gotove delove već u našoj mašinskoj obradi. AKRIPOL je opremljen najmodernijim uređajima koji osiguravaju najviši kvalitet i pouzdanost isporuke.

Tehnički saveti
U saradnji s našim licenciranim partnerma možemo ponuditi tehničke savete koji su utemeljeni na našem dugogodišnjem iskustvu u industrijskoj primeni NOVILONA.
Savetujemo upotrebu istih pri konstrukciji originalnih delova kao i pri zameni metalnih delova u mašinama i drugim uređajima.
Zavisno od opterećenja i drugih radnih uslova, savetujemo pravilan izbor optimalnog materijala, a po potrebi razvijamo i "materijale po meri" prema zahtevu i potrebama naših klijenata.